<< pop in de POB
:: Welkom Praktisch > Rondvraag > Uw reactie > Literatuur >

Deze site over popmuziekreferenties in de Plaatselijke Openbare Bibliotheken (POB) van Vlaanderen was tot stand gekomen als eindwerk voor de Bibliotheekschool te Leuven (CVO De Nobel), Afdeling Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde: studiejaar 1999-2000) met als promotor Laurent Neels, waarvoor dank.

Motivatie:
Het doel van dit eindwerk is de bibliothecaris een praktische gids aan te bieden voor zijn collectievorming inzake popmuziek. Er wordt getracht enige ordening te scheppen in het enorme ingewikkelde kluwen van het aanbod in informatieve publicaties over popmuziek, zowel gedrukt als elektronisch. Bij klassieke muziek en jazz is het een stuk eenduidiger omdat dit echt om een muziekvakgebied gaat met een hele geschiedenis en eigen instituten en literatuur, terwijl popmuziek eerder een sociologisch dan muzikaal gegeven is, dat zich elke generatie opnieuw herbront aan de straat. Een constante in de popmuziekgeschiedenis is ook het non-conformisme, het afzetten tegen tradities, waarbij men eigen codes en infokanalen creëert. Dit is nog een reden waarom pop zo moeilijk te vatten is, zeker als de bibliothecaris niet echt voeling heeft met wat aan de basis leeft. Gelukkig kan men het meeste van de informatie in de gewone distributiekanalen terugvinden (krantenwinkel, internet). Het is echter voor de bibliothecaris een kwestie om te filteren op de relevantie van deze info: het is niet "hoe volg ik het allemaal?", maar eerder "wat volg ik (voorlopig)?".

Het aanbod:
De focus van deze site ligt op de hedendaagse popmuziek, te weten de popmuziek gezien vanuit haar maatschappelijke kern - de drang tot vernieuwing - en niet zozeer vanuit haar muzikale waarde. Ik verzamel eerder de infobronnen die zich situeren in de fase voordat de beweging gerecupereerd en gerecycleerd wordt door de grote platenfirma's en handige marketeers en zo ordinaire, populaire popmuziek wordt. Als we aannemen dat popmuziek een sociologische beweging is, moeten we deze beweging niet alleen volgen in de geijkte traditionele pers, maar ook in haar eigen kanalen. Daarom zal men op deze site weinig info vinden over "de Humo", "de Knack", "de Joepie", traditionele bronnen die in een eigen generatie ingebed zijn en nog weinig voeling hebben met wat de moderne stromingen motiveert, tenzij sporadisch in een enkel interview of plaatbespreking. Zij stralen meer het conformistische en conservatief standpunt uit van de maatschappij tegenover popmuziek. Deze bladen zijn trouwens geen muziekbladen, daarom noem ik ze tertiaire bronnen. Hetzelfde geldt voor kranten met een popafdeling. (Primaire bron is de muziek zelf, secundaire bron het vakblad, tertiaire bron de lifestyle-bladen, algemene weekbladen en kranten) Het is veel eenvoudiger een tijdschrift of site te raadplegen die de vinger aan de pols van de maatschappij houdt, omdat dit haar bestaanreden is. U begrijpt dit als u het aanbod van dance-muziek (één van de hoofdkenmerken van de jongste beweging in popmuziek) in recente muziekpublicaties vergelijkt met het aanbod in de meer traditionele kanalen. Dit is tevens de verklaring waarom de focus hier meer op de vernieuwende stromingen binnen de popmuziek ligt dan op de meer gevestigde waarden. Dit mag allemaal tamelijk elitair klinken, maar u zal zien dat de soep niet zo heet gegeten wordt als ze opgediend is. 
Bij het aanbod van publicaties heb ik me beperkt tot tijdschriften of websites die de popmuziek als belangrijkste accent hebben (ik noem ze dan ook secundaire bronnen): dus geen lifestyle-magazines, hoewel die ook dikwijls een uitgebreid pophoofdstuk voorzien. Er is ook een beperking in de popmuziek zelf: publicaties die enkel één stroming in de popmuziek behandelen, krijgen hier geen plaats (Fanblaadjes, Metalzines, Reggaezines, ...). Hier en daar zit er wel een publicatie met een lichte voorkeur voor dance of DJ: dit komt door het recente en zich nog steeds ontwikkelend fenomeen. Ongetwijfeld zal dit ook uitlopen op een fractie binnen het algemeen popgebeuren, maar nu is het een nog te belangrijke pulsebeweging in de popstroming. 
Wat ik ook altijd voor ogen heb gehouden is de vraag "wat heeft een bibliothecaris aan deze publicatie?" en bijgevolg heb ik altijd gelet op de aanwezigheid van plaatbesprekingen, en hoe deze uitgewerkt zijn. We mogen natuurlijk ook de primaire bron niet vergeten: de popmuziek zelf. Maar hier wringt juist het schoentje: hoe haalt men uit dit massale aanbod de meest relevante zaken? Hoe laat men zich niet misleiden door marketing en reklame en airplay, en laat men zich wel leiden door de filosofie van het product? En zo komen we dan terug bij de secundaire bronnen: u zal wel merken dat men geen schrik moet hebben dat we ver moeten gaan zoeken: er is een meer-dan-genoeg-aanbod.

Tenslotte:
Dit eindwerk heeft zeker niet de bedoeling met het vingertje omhoog te zeggen wat de bibliothecaris moet raadplegen of lezen of kopen, integendeel: iedereen die zijn vak met plezier doet, zal weten waar hij mee bezig is, en zal zich overal en altijd informeren, zeker in het bibliotheekwezen! Deze site wil gewoon een kleine bijdrage en structurering in deze informatie zijn: het aanbieden van bestaande info op een mooi blaadje. Daarom heb ik ook geopteerd om dit werk op het internet te zetten: zo kan de informatie op een gemakkelijke manier up-to-date gehouden worden en kan men feedback geven. Vindt u dat er onjuistheden, onnauwkeurigheden, foute accenten op deze site staan, of hebt u goede suggesties, reviews (vooral van naslagwerken: ik heb deze niet allemaal, of de meest recente editie kunnen inkijken), ... dan verwijs ik u graag naar deze pagina: Uw reactie
 

Graag nog een dankwoord aan: Laurent Neels voor de tijd en moeite, Bob Ruysschaert voor de logistieke steun,
Myriam voor de resterende steun, de katten voor hun aaibaarheidsfactor, en de vele vrienden voor hun vrolijke
interpretatie van alle soorten popmuziek.